Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

somethingmore
1415 6916
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessinhead messinhead
somethingmore
2992 7292
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viamessinhead messinhead
somethingmore
3099 3325
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessinhead messinhead
somethingmore
0633 817e
Reposted frommariola mariola viajointskurwysyn jointskurwysyn
somethingmore

August 18 2017

somethingmore
3027 8fac
Reposted fromskrzacik skrzacik viamessinhead messinhead
somethingmore
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viamessinhead messinhead
somethingmore
2568 7138
somethingmore
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
somethingmore
somethingmore
Reposted frombaskua baskua viamy-anxieties my-anxieties
somethingmore
7300 342e
Reposted fromagridoce agridoce viamessinhead messinhead
somethingmore
Reposted frombluuu bluuu viamessinhead messinhead
somethingmore
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
— IF YOU KNOW WHAT I MEAN...
somethingmore
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.

August 02 2017

somethingmore
7790 b00b
Reposted fromniewychowana niewychowana viavela vela
somethingmore
somethingmore
somethingmore
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside viasweetnothingg sweetnothingg
somethingmore
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl