Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

somethingmore
Poszedłem na kawę. właśnie składałem zamówienie, kiedy spostrzegłem starca siedzącego samotnie w kącie.
To była duża kawiarnia, ale miałem wrażenie, że to jest jego miejsce, codziennie. Kelnerka przyniosła mu filiżankę kawy i wtedy dopiero zobaczyłem jego ręce. Maris, on miał najgorszy przypadek paraliżu albo choroby parkinsona, jaki w życiu widziałem - ręce tak mu się trzęsły, że zupełnie nie mógł nad nimi zapanować; nie było mowy o tym, żeby ten człowiek podniósł do ust filiżankę i nie wylał wszystkiego na siebie. Ale on się śmiał ! Jakby miał jakąś wielką sztuczkę w zanadrzu i zaraz chciał ją zademonstrować. Wyobraź sobie, że tymi swoimi trzęsącymi się rękami sięgnął za pazuchę i wyjął słomkę.
- Słomkę?
- Tak! Wielką, długą, żółtą słomkę i wrzucił ją wprost do filiżanki; wiesz, co mi  się najbardziej w tym podobało? Że kiedy pociągnął przez słomkę, rozejrzał się wokoło z tak dumnym uśmiechem, jakby chciał całemu światu ogłosić, że żadne, nawet najbardziej pokrzywione ręce nie są w stanie powstrzymać go od picia kawy. Wiesz, co mnie uderzyło? Że muszę o tym opowiedzieć właśnie tobie - częściowo dlatego, że ostatnio mam ochotę mówienia tobie o wszystkim, ale częściowo dlatego, że ty jesteś moją słomką, Maris. Bez ciebie, wiem to teraz, nie byłbym w stanie..
- Napić się kawy - zachichotała Maris.
- Napić się życia; zanim ciebie poznałem, miałem właśnie takie roztrzęsione ręce.
— Jonathan Carroll – Śpiąc w płomieniu
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viamartinif16 martinif16
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaClary Clary
somethingmore
Reposted frombluuu bluuu viarawwwr rawwwr
somethingmore
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viarawwwr rawwwr
somethingmore
Reposted fromshakeme shakeme viarawwwr rawwwr
somethingmore
3000 5da3 500
Reposted fromsarazation sarazation viamartinif16 martinif16
somethingmore
8247 2d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamartinif16 martinif16
somethingmore
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viamessinhead messinhead
somethingmore
8038 ebf2
Reposted fromSTYLTE STYLTE viamessinhead messinhead
somethingmore
1639 5dfd 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessinhead messinhead
somethingmore
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viamessinhead messinhead
somethingmore
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viamessinhead messinhead
somethingmore
2308 832c
Reposted frompsychoo psychoo viamessinhead messinhead
7524 dac2 500

kickimoraaa:

Lavender Shortbread with Fruits, Flowers, and Herbs

Reposted fromfreakish freakish viamessinhead messinhead
somethingmore
2767 997f
Reposted fromimradioactive imradioactive viagreenhazel greenhazel
somethingmore
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
somethingmore
4473 138d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreenhazel greenhazel

April 19 2017

somethingmore
2993 d97a
Reposted frommesoute mesoute viarawwwr rawwwr
6172 e9a8 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl