Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

somethingmore
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamessinhead messinhead
somethingmore
0793 2043
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessinhead messinhead
0973 cbbc 500

shadeykris:

Bee good to eachother.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viamessinhead messinhead

May 08 2017

somethingmore
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viavela vela
somethingmore
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viaunsteadyshy unsteadyshy

April 25 2017

somethingmore
somethingmore
1891 feea 500
Mike Mandel. Skyway, Santa Cruz, 1970-73
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabrzask brzask

April 24 2017

somethingmore
Poszedłem na kawę. właśnie składałem zamówienie, kiedy spostrzegłem starca siedzącego samotnie w kącie.
To była duża kawiarnia, ale miałem wrażenie, że to jest jego miejsce, codziennie. Kelnerka przyniosła mu filiżankę kawy i wtedy dopiero zobaczyłem jego ręce. Maris, on miał najgorszy przypadek paraliżu albo choroby parkinsona, jaki w życiu widziałem - ręce tak mu się trzęsły, że zupełnie nie mógł nad nimi zapanować; nie było mowy o tym, żeby ten człowiek podniósł do ust filiżankę i nie wylał wszystkiego na siebie. Ale on się śmiał ! Jakby miał jakąś wielką sztuczkę w zanadrzu i zaraz chciał ją zademonstrować. Wyobraź sobie, że tymi swoimi trzęsącymi się rękami sięgnął za pazuchę i wyjął słomkę.
- Słomkę?
- Tak! Wielką, długą, żółtą słomkę i wrzucił ją wprost do filiżanki; wiesz, co mi  się najbardziej w tym podobało? Że kiedy pociągnął przez słomkę, rozejrzał się wokoło z tak dumnym uśmiechem, jakby chciał całemu światu ogłosić, że żadne, nawet najbardziej pokrzywione ręce nie są w stanie powstrzymać go od picia kawy. Wiesz, co mnie uderzyło? Że muszę o tym opowiedzieć właśnie tobie - częściowo dlatego, że ostatnio mam ochotę mówienia tobie o wszystkim, ale częściowo dlatego, że ty jesteś moją słomką, Maris. Bez ciebie, wiem to teraz, nie byłbym w stanie..
- Napić się kawy - zachichotała Maris.
- Napić się życia; zanim ciebie poznałem, miałem właśnie takie roztrzęsione ręce.
— Jonathan Carroll – Śpiąc w płomieniu
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viamartinif16 martinif16
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaClary Clary
somethingmore
Reposted frombluuu bluuu viarawwwr rawwwr
somethingmore
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viarawwwr rawwwr
somethingmore
Reposted fromshakeme shakeme viarawwwr rawwwr
somethingmore
3000 5da3 500
Reposted fromsarazation sarazation viamartinif16 martinif16
somethingmore
8247 2d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamartinif16 martinif16
somethingmore
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viamessinhead messinhead
somethingmore
8038 ebf2
Reposted fromSTYLTE STYLTE viamessinhead messinhead
somethingmore
1639 5dfd 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessinhead messinhead
somethingmore
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viamessinhead messinhead
somethingmore
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl